Κατηγορία
Image
0-00-Α1
New, icon

Bread stick with Graviere from Creta 130g

130g
6 hours
40 pcs
108
κιβ.

Οδηγίες ψησίματος συντήρησης

200oC | 6-8'

6 months
food expo 2024, ioniki